Sousta – Astypalaia Traditional Music

Sousta – Astypalaia traditional music

Two videos with the traditional music of Astypalaia- Sousta!