Χρήσιμα Τηλέφωνα και Πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε στο νησί είτε για να επικοινωνήσετε με κάποια Υπηρεσία με τις αντίστοιχες περιοχές που αυτές βρίσκονται.

ΥπηρεσίαΤηλέφωνοΤοποθεσία
Δήμος22430-61206Χώρα
Δημοτικό Γραφείο Τουρισμού 22430-61412 Χώρα
Αγροτικό Ιατρείο 22430-61222 Πέρα Γιαλός
Φαρμακείο 22430-61444 Πέρα Γιαλός
Λιμεναρχείο 22430-61208 -
Αστυνομία 22430-61207 -
Ταχυδρομείο 22430-61223 Χώρα
Ολυμπιακή αεροπλοΐα22430-61665Ανάληψη
Ολυμπιακή Αεροπορία (Εκδοτήριο)22430-61571-
Ακτοπλοϊκό εκδοτήριο εισιτηρίων22430-61224Πέρα Γιαλός
Ναρκίσσειος Δημοτική Βιβλιοθήκη22430-61083Πέρα Γιαλός
Εμπορική Τράπεζα22430-61635Πέρα Γιαλός
Ταξί22430-61204-
Κρατικός Αερολιμένας 22430-61410-