Εικαστική Έκθεση - Μαξούλια 2013

Έκθεση εικαστικής φωτογραφίας – Μαξούλια 2013

Έκθεση εικαστικής φωτογραφίας – Μαξούλια 2013, στους Μύλους στη Χώρα της Αστυπάλαιας, από 1 έως 12 Αυγούστου.

Εικαστική Έκθεση - Μαξούλια 2013